handlowy@andor.com.pl
  02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 162  tel./fax 651-74-03, 651-74-04
  Czwartek, 25 kwietnia 2024r.
 
 
 
 
skontaktuj się z nami!
 
 
 
 
 
Powiedz o nas znajomym!


 
 
 
 
 
Od 22 maja 2003 roku
498555 osób
odwiedziło nasze strony.
 
 


 
 
 powrót
Serwis

            Dział Techniczny firmy ANDOR składa się ze specjalistów serwisu oraz recepcjonistki-dysponentki.
Na czele działu stoi pan Krzysztof Kółkiewicz, który koordynuje pracą całego zespołu i kieruje jego działaniami od strony organizacyjnej, tak aby zapewnić klientom firmy ANDOR maksymalną satysfakcję z jakości oferowanych usług serwisowych.
Aby utrzymywać jakość usług serwisowych na najwyższym poziomie pracownicy działu technicznego nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje za pośrednictwem Ośrodka Techniczno Szkoleniowego Toshiby.
Wszyscy regularnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących nowych modeli urządzeń Toshiba i na bieżąco zapoznają się z dokumentacją techniczną nowo wprowadzanych na rynek modeli.
Szef działu serwisu, pan Krzysztof Kółkiewicz uczestniczy w dorocznych Ogólnopolskich Spotkaniach Szefów Działów Technicznych, na których profesjonaliści w dziedzinie obsługi serwisowej dzielą się swymi doświadczeniami i wspólnie radzą nad najskuteczniejszymi metodami rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się w swej codziennej pracy.
Profesjonalizm działu technicznego firmy ANDOR potwierdza między innymi zajęcie przez pana Kółkiewicza pierwszego miejsca w organizowanym cyklicznie przez Toshiba-Europa Europejskim Konkursie Serwisowym.
Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń dział techniczny firmy ANDOR proponuje swym klientom kilka rodzajów umów serwisowych. Firma ANDOR zobowiązuje się w nich do:

- utrzymywania danego urządzenia w stałej sprawności;
- regularnego wykonywania wszelkich zalecanych przez producenta przeglądów;
- natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych.

Oto typy proponowanych przez firmę ANDOR umów serwisowych i ich szczegółowe warunki:

Umowa Standardowa:
Nie ufają Państwo umowom zawierającym opłaty ryczłtowe?
Zanim zmienią Państwo zdanie co do ich finansowej korzystności proponujemy Państwu umowę standardową. Na jej mocy pokrywają Państwo koszty obsługi i konserwacji kopiarki na podstawie obowiązujących cenników usług serwisowych. Nie tracą Państwo jednocześnie gwarancji utrzymania niezwykle krótkiego czasu reakcji na wezwanie oraz pewności, że ceny nie ulegną zmianie.

Umowa Cykliczna:
Koszty napraw, konserwacji i przeglądów pokrywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. Obsługa serwisowa obejmuje:
- stałe konserwacje kopiarek oraz przeglądy cykliczne;
- naprawy sprzętu.
Obowiązek pamiętania o ustalonych wizytach cyklicznych leży po stronie serwisu. Użytkownik ma oczywiście możliwość wezwania serwisu pomiędzy ustalonymi wizytami cyklicznymi. Obowiązuje również gwarancja błyskawicznego czasu reakcji oraz niezmienności cen. Dzięki tej umowie klient ma pewność, że jego maszyna jest pod stałą, dobrą opieką. Jest ona również korzystna finansowo dzięki rabatom za usługi cykliczne.

Umowa Ryczałtowa:
Wspólnie z serwisem ustalają Państwo wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej, w ramach której serwis zapewnia:
- stałą konserwację urządzeń - nie rzadszą niż 1 raz w miesiącu;
- naprawy kopiarek.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z dojazdem i pracą serwisu, nawet w przypadku, gdy zajdzie konieczność częstych wizyt. Serwis zobowiązuje się ponadto do zachowania niezwykle krótkiego czasu reakcji i gwarantuje niezmienność cen. Umowa polecana szczególnie klientom chcącym zapewnić stały nadzór administrowanym przez siebie maszynom oraz nielubiącym przykrych niespodzianek finansowych.

Umowa CPC:
Wspólnie z serwisem ustalają Państwo wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej oraz limit miesięcznie wykonywanych kopii. Miesięczna opłata odzwierciedla koszt wykonania 1 kopii w ramach ustalonego limitu. Zadaniem działu technicznego jest pełna obsługa serwisowa Państwa maszyny, która obejmuje:
- konserwacje;
- naprawy;
- dostarczanie koniecznych części i materiałów;
- ich wymianę.
Umowa polecana szczególnie klientom administującym dużym parkiem maszyn. Zapewnia wysoką jakość kopii przy minimalnym zaangażowaniu ze strony administratora. Daje też możliwość dokładnego obliczenia oraz prognozowania kosztów eksploatacji.

Umowa Dzierżawy:
Umowa ta różni się zasadniczo od czterech typów umów przedstawionych powyżej. Możecie państwo korzystać na codzień z wybranego modelu kopiarki Toshiba, nie kupując jej!
Wspólnie ze specjalistami z działu technicznego i handlowego wybiorą Państwo odpowiedni typ kopiarki, zdecydują o okresie dzierżawy i ustalą wysokość miesięcznego czynszu. W ramach czynszu użytkownik może wykonać nieodpłatnie określoną ilość kopii. Dostarczamy również materiały eksploatacyjne oraz wykonujemy przeglądy i konserwacje.
 
początek strony 
 powrót
 
 
     
  strona główna   serwis   kontakt   mapka dojazdu   webmaster
© 2003 ANDOR Autoryzowany Dealer TOSHIBA
 
 
 
 
 
 
 
 małe grupy robocze 
 średnie grupy robocze 
 duże grupy robocze 
 e-studio 3511/4511 
 małe grupy robocze 
 średnie grupy robocze 
 duże grupy robocze 
 Toshiba e-studio 210c 
 Toshiba e-studio 310c 
 Toshiba DP 80 
 Toshiba DP 85 
 Toshiba DP 120 
 Toshiba DP 80 
 Toshiba DP 85 
 Toshiba DP 120 
 Toshiba e-studio 120 
 Toshiba e-studio 15 
 Toshiba e-studio 150 
 Toshiba e-studio 160 
 Toshiba e-studio 200 
 Toshiba e-studio 250 
 Toshiba e-studio 28 
 Toshiba e-studio 35 
 Toshiba e-studio 45 
 Toshiba e-studio 550 
 Toshiba e-studio 650 
 Toshiba e-studio 810 
 Toshiba e-studio 210c 
 Toshiba e-studio 310c 
 RISOGRAPH CR 1610 A4 
 RISOGRAPH RN 2100 A4 
 RISOGRAPH RP 3100 A3 
 RISOGRAPH RP 3500 A3 
 RISOGRAPH RP 3590 A3 
 RISOGRAPH RP 3700 A3 
 RISOGRAPH RP 3790 A3 
 Toshiba z kamerą 
 Toshiba bez kamery 
 Inni producenci (tel.) 
 Wyszukaj projektor 
 Satellite 
 Satellite Pro 
 Tecta 
 Portege 
 Qosmio 
 
 
 
 Toshiba e-studio120 
 Toshiba e-studio15 
 Toshiba e-studio150 
 Toshiba e-studio160 
 Toshiba e-studio200 
 Toshiba e-studio200 
 Toshiba e-studio250 
 Toshiba e-studio28 
 Toshiba e-studio35 
 Toshiba e-studio45 
 Toshiba e-studio45 
 Toshiba e-studio550 
 Toshiba e-studio650 
 Toshiba e-studio810 
 Toshiba DP-80 
 Toshiba DP-85 
 Toshiba DP-120 
 Toshiba e-studio120 
 Toshiba e-studio15 
 Toshiba e-studio150 
 Toshiba e-studio160 
 Toshiba e-studio200 
 Toshiba e-studio200 
 Toshiba e-studio250 
 Toshiba e-studio28 
 Toshiba e-studio35 
 Toshiba e-studio45 
 Toshiba e-studio45 
 Toshiba e-studio550 
 Toshiba e-studio650 
 Toshiba e-studio810 
 TLP-t721 
 TLP-t621 
 TLP-s41 
 TLP-t61 
 TLP-t791 
 TDP-f1 
 TLP-t720 
 TLP-t620 
 TLP-d2 
 TLP-d1 
 TDP-mt100 
 TDP-mt8 
 TDP-mt500 
 TDP-et1 
 TLP-s10 
 TLP-s40 
 TLP-t60 
 TLP-t70 
 TLP-t790 
Nowa promocja kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych e-studio